Londýn

Londýn

Londýn je hlavní město ostrovního státu Velká Británie. Londýn je sídlem královny, vlády a parlamentu. Původní jádro Londýna, City of London, leží na ploše pouhých 2,6 km2. Pod pojmem celý Londýn se nyní rozumí velká aglomerace, s průměrem přibližně 200 km a více jak 12 000 000 obyvateli. Londýn je město bohaté na památky připomínající jeho skvělou minulost. Za návštěvu v Londýně stojí Národní galerie, hrad Tower, Westminsterské opatství, Katedrála sv.Pavla aj. Londýn si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Londýna.

Tower of London - jedna z hlavních atrakcí Londýna, se tyčí nad řekou na východním okraji starých městských hradeb. Dodnes patří k nejpozoruhodnějším stavbám Londýna. Byl dějištěm mnoha krvavých událostí v historii národa a místem, kam by se měl každý návštěvník či obyvatel města alespoň jedenkrát podívat. Ačkoli je znám především jako místo, kde byli lidé vězněni a popravováni, sloužil střídavě i jako královská rezidence, zbrojnice, mincovna, zvěřinec, observatoř a také jako místo, kde jsou uloženy korunovační klenoty - kteroužto funkci plní dodnes. Byl zde také královský zvěřinec - opatrovateli královského leoparda byla za vlády Eduarda II. denně vyplácena šestipence na výživu leoparda a jedna penny pro něj jako honorář.

Houses of Parliament zastiňují svého daleko staršího souseda, Westminster Abbey, a přece je tato jediná budova ztělesněním velké části anglické historie. Opatství bylo založeno v 8. st., přestavěno Eduardem Vyznavačem v 11. st. a poté ještě jednou - na Eduardovu počest - Jindřichem III. v polovině 13. st. Od dob Viléma Dobyvatele až po současnost se zde konaly všechny korunovace kromě dvou a také víceméně všechny královské pohřby v průběhu poloviny tisíciletí - od vlády Jindřicha III. do období vlády Jiřího II. Je zde pochována celá řada slavných občanů Anglie, i když náhrobní kameny často jen připomínají památku lidí, kteří jsou ve skutečnosti pohřbeni jinde.

Nevzhledný, kolosální Buckinghamský palác slouží jako stálé sídlo vladaře v Londýně od chvíle, kdy na trůn usedla královna Viktorie. Vznikl v r. 1702 jako městské sídlo vévody z Buckinghamu v Londýně. kdy byl postaven na místě nechvalně proslulého vykřičeného domu a v r. 1762 ho syn vévody prodal Jiřímu III. Budova byla renovována koncem 20. let 19. st. Nashem a později ještě jednou v r. 1913, díky čemuž se z ní stala naprosto nevýrazná stavba. Po deset měsíců v roce tu toho není příliš k vidění kromě Střídání stráží, půlhodinového ceremoniálu, při němž oddíl královniny pěší stráže pochoduje na příslušnou pochodovou hudbu od St. James's Paláce (květen-srpen denně 11.30; září-duben každý druhý den; v případě špatného počasí se nekoná). Od r. 1993 se tyto posvátné brány otevírají vždy na dva měsíce v roce.

Katedrála sv. Pavla - nejkrásnější stará budova v Londýně v City. je už pátým kostelem postaveným na tomto místě. Její bezprostřední předchůdkyně, obrovská gotická katedrála, byla nenávratně zničena během Velkého požáru a Wren dostal za úkol postavit zde za ni náhradu - byla to jen jedna z více než padesáti zakázek na kostely, které po požáru obdržel. S obrovskou kupolí pokrytou olovem, která je druhá největší po kupoli Sv. Petra v Římě, zůstává St. Paul‘s dominantní stavbou v Londýně v City. Zvláště skvostné je její západní průčelí, především večer, kdy je zalito zeleným světlem. Ve Westminster Abbey je pohřbeno mnoho slavných lidí, jsou v něm skvělé předreformační sochy a jsou zde korunováni angličtí panovníci. Na druhé straně St. Paul‘s je sice neosobní, ale dokonale propočítaný architektonický skvost, v němž je pohřebiště kapitánů, nikoli králů, i když umělců je zde pochováno více než ve Westminster Abbey. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Londýna.

Zájezdy do Londýna

Poznávací zájezdy do Londýna

Anglie, Wales, Skotsko

Windsor

9-denní poznávací zájezd - Velká Británie,; termíny: červenec, srpen; cena: od 14 390 Kč

Tento zájezd nabízí zajímavý průřez Velkou Británií a také jejím hlavním městem - Londýnem. Program zájezdu neopomíjí ani historické památky staré Anglie, hrady ve Walesu, přírodně lákavé oblasti, skotské hory, jezero Loch Ness ani zajímavá skotská města včetně jednoho z nejkrásnějších měst Evropy.

Velký okruh Skotskem a ostrov Skye

Londýn - katedrála sv. Pavla

12-denní poznávací zájezd; termíny: červenec; cena: 16 790 Kč

Skotsko je pro mnoho lidí pořád ještě zemí, o níž kolují vtipy - jejich hlavními tématy jsou údajná lakota tamních obyvatel a muži v sukních. Dalšími oblíbenými náměty o Skotsku jsou dudy a whisky. A vy máte jedinečnou možnost během 12-denního zájezdu do Skotska a na ostrov Skye přesvědčit se, že všechno je úplně jinak ...! A navíc hlavní město Londýn.

Jihozápadní Anglie, Cornwall a jižní Wales

Londýn

8-denní poznávací zájezd; termíny: červenec; cena: 12 990 Kč

Tato prazvláštní oblast má i svoji mýtickou historii v podání legend o králi Artušovi. Je to magický kout Velké Británie, který charakterizuje rozmanité pobřeží (skalnaté pobřeží na jedné straně i Anglická malebná riviéra na druhé), divoký terén ve vnitrozemí s rozsáhlými vřesovišti i malebná městečka a přístavy s bohatou historií a památkami. V rámci tohoto programu navštívíte také Londýn.

Cornwall - po stopách krále Artuše a NP Dartmoor

Londýn - Tower

9-denní poznávací zájezd; termíny: červenec; cena: 15 990 Kč

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat keltský Cornwall, plný romantických příběhů, které jsou spjaty s králem Artušem, jenž se podle pověsti narodil v Tintagelu. Poznáme výjimečnou oblast - civilizací nedotčené vesnice, romantická a tajemná vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, strhující výhledy, to vše v protikladu se životem v rušných městech. V programu je zařazena také prohlídka Londýna.

Paláce, zámky, hrady a zahrady + Londýn

Anglie

6-denní poznávací zájezd; termíny: srpen; cena: od 9 990 Kč

Zájezd pro milovníky hradů a zámků a také pro ty, kteří mají rádi atmosféru "staré dobré Anglie"

Londýn a perly královské Anglie

Anglie

5-denní poznávací zájezd; termíny: květen, září; cena: 7 990 Kč

Hlavní město Velké Británie Londýn je jedním z nejnavštěvovanějších měst světa. Nejenom vlastní město, ale i jeho okolí je vyhledávaným cílem mnoha turistů, které zajímá historie a architektura. Možnost letecké varianty.