National Gallery - Národní galerie

Národní galerie

National Gallery se nachází na severní straně Trafalgar Square. Na rozdíl od Louvru či Ermitáže nejsou základem sbírek National Gallery panovnické sbírky. Galerie vznikla až v r. 1824, kdy vláda odkoupila 38 obrazů patřících ruskému emigrantovi, bankéři Johnu Juliusovi Angersteinovi. Díky šťastné politice při získávání nových přírůstků se sbírka rozrostla na více než 2 200 obrazů, ale cennost této sbírky nespočívá ani tak v její velikosti, jako spíš v její šíři, hloubce a vysoké kvalitě. Národní galerii si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Londýna.

Jelikož je tu však v hlavních galeriích stále vystaveno více než tisíc obrazů, je skutečně zapotřebí dostatek sil a trpělivosti, abyste stihli vše zhlédnout za jediný den. Pokud chcete sbírkou procházet chronologicky, začněte v Sainsbury Wing (Sainsburyské křídlo), postmodemí přístavbě, která s hravostí napodobuje prvky původního neoklasicistního stylu galerie. Vítanou inovací je zde Gallery Guide Soundtrack, stručný namluvený komentář ke každému z tisíce vystavených obrazů. Soundtrack je k dispozici zdarma. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Londýna.

Národní galerie - SAINSBURY WING

Národní galerie - WEST WING (Západní křídlo)

Národní galerie - NORTH WING (Severní křídlo)

Národní galerie - EAST WING (Východní křídlo)