Národní galerie - WEST WING (Západní křídlo)

Ve West Wing jsou vystavena díla vrcholné renesance. V sále č. 9, jenž je propojen se Sainsbury Wing, jsou skvělé ukázky velkých pláten benátských mistrů, včetně Tizianova barvitého raného mistrovského díla Bakchus a Ariadne, jeho pozdějšího a značně chmurnějšího obrazu Smrt Aktaióna a Veroneseho vynikajícího díla Dareova rodina před Alexandrem, jež je pozoruhodným dokladem jeho citu pro barvu. Národní galerii si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Londýna.

Hned vedle v sále č. 8 se nachází Bronzinovo znepokojující, erotické dílo Venuše, Amor, pošetilost a čas a Raffaelův pronikavý portrét Papež Julius //. spolu s Michelangelovými obrazy, z nichž nejnovátorštějším je jeho nedokončený Pohřeb. Zobrazuje, jak je Kristovo tělo neseno za nářků k hrobce. Obraz však nemá žádnou pevnou ikonografii, která by pomohla identifikovat zobrazené osoby - např. není jasné, která z žen by mohla být Marie Magdaléna, a také je sporné, zda muž v červeném představuje Jana Evangelistu či Nikodéma. Michelangelo je též autorem kreseb pro Lazarovo zmrtvýchvstání Sebastiana del Plomba, největšího obrazu v sále, který vznikl jako oltářní obraz pro katedrálu v Narbonne. ( Mezi Severoevropany v sále č. 4 vyniká Holbein se svým detailním mistrovsky ) provedeným dvojportrétem Velvyslanci a fascinujícím portrétem Dáma s veverkou a špačkem, jenž byl namalován v r. 1527 během umělcovy první návštěvy Anglie. Charakteristické rysy Holbeinovy tvorby tvoří modré pozadí a vyobrazení osoby jen po prsa, ale záhadou je zde přítomnost oněch dvou zvířat - může jít o nepřímý odkaz na jméno neidentifikované sedící osoby, jež byla pravděpodobně stálým hostem u dvora Jindřicha VIII. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Londýna.

Národní galerie - SAINSBURY WING

Národní galerie - NORTH WING (Severní křídlo)

Národní galerie - EAST WING (Východní křídlo)