Národní galerie - EAST WING (Východní křídlo)

East Wing, v němž jsou vystaveny obrazy z období 1700 až 1900, začíná v sále č. 33, kde můžete najít několik nostalgických galantních scén od Watteaua a Fragonarda a nádhernou sbírku portrétů, včetně živého autoportrétu Louisy Vigée le Brun, jedné z pouhých tří žen zastoupených v celé galerii. Národní galerii si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Londýna.

Hned vedle, v sále č. 34, se nalézá to nejlepší z anglického malířství - Turnerův obraz Loď Téméraire, na němž je válečný veterán tažen za západu slunce do loděnic, Gainsboroughova svěží a projasněná Ranní procházka a Constablův Vůz sena, obraz natolik známý, že je těžké na něm již ocenit cokoli nového. V sále č. 35 visí Horgathova živá satira na manželství bez lásky, Manželství a la Mode. V sále č. 38 pak naleznete Canalettovy skvělé pohledy na Benátky a v sále č. 40 lze obdivovat kreslířské umění Tiepolů - otce i syna. Dílo Delacroixe, jenž byl hluboce ovlivněn Constablovým způsobem malby, je vystaveno v sále č. 41 spolu s Ingresovým elegantním portrétem bankéřovy manželky Madame Montessierová, který malíř dokončil v 76 letech po dvanácti letech práce. V tomto sále jsou též vystaveny jediné dva obrazy Jacquese-Louise Davida v Anglii a také dodnes populární, i když příliš strojený obraz Poprava Lady Jane Greyové od Paula Delarocheho.

Následuje pět skvostných sálů (42-46) impresionismu a malby počátku 20. st., mezi nimiž v sále č. 43 vyniká nedokončená Manetova Maxmiliánova poprava. Jedná se o jednu ze tří verzí, která byla za malířova života rozřezána a posléze po Manetově smrti koupena a znovu sestavena Degasem. Mezi další skvělé impre-sionistické obrazy tu patří díla jako Renoirovy Slunečníky a Moneto va Temže pod Westminsterem, poblíž které samozřejmě visí i Lekníny. Jsou zde i Van Goghovy nádherné Slunečnice, Seuratovo Koupání v Asniéres, jedna z největších sbírek Cézanna a několik vybraných prací Picassa, jež sbírku National Gallery úzce spojují se sbírkou Tate Gallery. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Londýna.

Národní galerie - SAINSBURY WING

Národní galerie - WEST WING (Západní křídlo)

Národní galerie - NORTH WING (Severní křídlo)