Národní galerie - SAINSBURY WING

Když původní vítězný návrh projektu Sainsbury Wing spatní princ Charles, s pohoršením konstatoval, že by to byl „obludný vřed na tváři milovaného, pohledného přítele“. Stavba byla díky tomuto hodnocení nakonec realizována pouze v mírně postmoderním duchu a splynula tak se starší budovou. V prvním sále, do kterého vstoupíte (č. 51), jsou vystavena nejstarší díla sbírky, ale zároveň se tu za neprůstřelným sklem ve své vlastní spoře osvětlené postranní síni nachází i jeden ze skvostů galerie, skica Leonarda da Vinci. Kresba Madona a dítě se sv. Annou a sv. Janem Křtitelem je studií pro obraz objednaný francouzským králem, který jako mnoho ostatních Leonardových projektů nebyl nikdy dokončen. Mimo místnost, kde visí tato skica, je vystaven jeden z dokončených Leonardových obrazů Madona ve skalách, melancholická scéna v zahloubané krajině. Národní galerii si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Londýna.

V sále č. 53 je vystaven neobyčejně svěží Wilton Diptych, přenosný oltářní obraz namalovaný neznámým umělcem ze 14. st. pro mladého krále Richarda II., který je tu vyobrazen, jak je světci představován Panně Marii, Kristovi a andělům. Při nedávném restaurování obrazu byla v kouli nad praporcem objevena miniaturní mapa se zeleným ostrovem, bílým hradem a lodí s napjatými plachtami, která měla symbolizovat Richardovo ostrovní království.

Bitva u San Romana Paola Uccella, která dominuje sálu č. 55, je přechodným dílem mísícím v sobě středověké prvky s raně renesančními experimenty s lineární perspektivou - všimněte si perspektivně zobrazeného těla v popředí a zlomených kopí na zemi. Deska, jež byla namalována pro rodinu Medici, zobrazuje méně významnou potyčku mezi Florenťany a Sieňany. Hlavní postavou obrazu je kapitán Niccoló da Tolentino, který vyráží do bitvy na krásném bílém koni.

Sál č. 56 nám představuje holandské umění, především Podobiznu manielů Amolfini Jana van Eycka, jeden z mála dochovavších se dvojportrétů z 15. st., na němž je znázorněna celá postava; obraz, jenž je nad zrcadlem podepsán latinsky slovy „Zde byl Van Eyck“, podle některých sloužil jako pamětní portrét a zároveň jako manželská smlouva, v níž malíř figuruje jako svědek.

Sálu č. 58 dominuje Botticelliho podlouhlý obraz Venuše a Mars, zobrazující nahého Marta v hlubokém postkoitálním spánku, pozorovaného méně unavenou, klidnou, oblečenou Venuší. Tento obraz byl svatebním darem a byl inspirován Danteho sonetem - podle některých měl být obraz zamýšlen jako hlavní čelo manželské postele, podle druhých měl zdobit víko pokladnice. Ať již byl jeho účel jakýkoli, oba tábory se shodují, že byl vytvořen pro rodinu Vespucci - vespa znamená v italštině „vosa’’ (wasp) a roj vos také poletuje kolem Manovy hlavy.

V sále č. 61 je několik krásných ukázek Mantegnových „reliéfních“ maleb, které imitují efekt klasických kamenných reliéfů a odrážejí posedlost módní benátské společnosti shromažďováním antických mramorových rytin a rytinami zdobených drahokamů. Největší z nich, Kybelin kult, poslední umělcovo dílo, vzniklo na objednávku Francesca Comara, benátského šlechtice, který se hlásil k rodokmenu jedné z nejslavnějších římských rodin. Benátské téma má i Belliniho Dóže Leonardo Loredan, jeden z umělcových nejlepších portrétů.

Na druhém konci křídla, v sále č. 66. se nacházejí monumentální náboženské obrazy Pierra delta Francescy. Jednou z jeho raných dochovavších se prací je Křest Krista, jež pochází z 50. let 15. st. Je ukázkou dokonalé kompoziční techniky, která souvisí i s Pierrovým novátorstvím v oboru matematiky. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Londýna.

Národní galerie - WEST WING (Západní křídlo)

Národní galerie - NORTH WING (Severní křídlo)

Národní galerie - EAST WING (Východní křídlo)