Národní galerie - NORTH WING (Severní křídlo)

V North Wing se především nalézá skvělá sbírka holandských obrazů ze 17. a 18. st. Mezi holandskými mistry zastoupenými v sále č. 16 je Vermeer a jeho poklidná Dívka stojící u spinetu. Dnes se předpokládá, že předlohou k tomuto obrazu byla Vermeerova nejstarší dcera Maria, i když nikdo zatím nepřišel na to, jakou souvislost by v tom případě mohl mít Amor nad její hlavou. Národní galerii si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Londýna.

Začarovaný zámek Clauda Lorraina v sále č. 19 jejíž ovlivněn imaginací romantismu a pravděpodobně se stal inspirací pro Keatsovu Ódu na slavíka. Turner ve své poslední vůli požádal, aby dva jeho Claudem ovlivněné obrazy visely vedle krajinek francouzského malíře vystavených v sále č. 15. Claudovy snové klasické krajinky a pohledy na moře a mytologické scény Poussina byly velmi oblíbené u aristokratů, což oběma umělcům ve své době přineslo značnou slávu. V dnešní době připadá lidem Poussinova tvorba prázdná a bezvýrazná, i když v akademickém prostředí má mnoho obdivovatelů. Není tedy nic překvapivého, že sály č. 19 a 20, které jsou vyhrazeny právě těmto dvěma umělcům, patří mezi nejméně rušné v celé galerii.

Sál č. 27 je celý věnován Rembrandtovým obrazům. Z protilehlých stěn na sebe přes celou místnost pohlížejí dva jeho autoportréty, mezi jejichž vznikem leží doba třiceti let. Melancholický Vlastní portrét ve věku 63 let z posledního roku jeho života ostře kontrastuje s jeho živou dřívější tvorbou. Třem vzájemně propojeným místnostem, jež jsou známy společně jako sál č. 28, dominují zářivé velkoplošné obrazy Rubense, včetně jeho zlověstného obrazu Samson a Dalila (který byl podle přesvědčení mnohých odborníků namalován ve skutečnosti jedním z jeho žáků) a slavného portrétu jeho sestřenice známého jako Le chapeau de paille (Slaměný klobouk) - ačkoli klobouk je ve skutečnosti černý, plstěný, ozdobený bílými péry.

Španělským obrazům v sále č. 29 dominuje Velázquez se svými úžasnými portréty a pozoruhodnou Venuší z Rokeby, dvojsmyslným narcistickým obrazem, který byl r. 1914 pořezán sufražetkou Mary Richardsonovou, která obraz milovala, ale hnusilo se jí, jak poťouchle na něj pohlíželi muži. Hned vedle, v sále č. 30, visí Van Dyckův Portrét Karla I. - skvělá ukázka práce, díky níž si malíř získal oblibu stuartovského dvora. Vladař je zde zobrazen romanticky jako pádící jezdec. Pro případ, že by to někdo nepoznal, je tu nápis na stromě, jenž v latině dosvědčuje, že se jedná o Karla, krále Anglie. Nedaleko odtud, v sále č. 32, visí obrazy Kristus v Emauzích a erotický Chlapec kousnutý ještěrem, které zde zastupují Caravaggiovo melodramatické umění. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Londýna.

Národní galerie - SAINSBURY WING

Národní galerie - WEST WING (Západní křídlo)

Národní galerie - EAST WING (Východní křídlo)