Londýn - prohlídka Toweru

Tower

Ve Vilémově White Tower (Bílém Toweru), ozdobeném za vlády Jindřicha VIII. rohovými kupolemi, se nachází několik ukázek z královské sbírky zbraní, z níž většina je nyní uložena v Leedsu. Ve druhém poschodí však můžete navštívit Chapel of St. John, nejstarší londýnský kostel, kde měl být po své smrti v r. 1471 pochován Jindřich VI. Dnes, kdy jsou dříve bohatě zdobené kvádry normanského vápence holé, obdivujeme v kapli především její plynulé křivky a dokonale oblou apsidu. Tower si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Londýna.

Na Tower Green (Towerský trávník), který obklopuje White Tower, se konaly popravy zrádců, kteří měli to štěstí, že byli ušetřeni popravy před zraky pošklebujících se davů na Tower Hill. Bronzová deska označuje místo, kde byla popravena lady Jane Greyová, Anna Boleynová, Kateřina Howardová a čtyři další privilegované osoby (ti méně šťastní byli oběšeni, zbaveni vnitřností a rozčtvrceni před zraky davu na nedalekém Tower Hill). Zmíněné dámy i další urození vězňové z Toweru, včetně Thomase Mora, jsou pohřbeni v Chapel of St. Peter-ad-Vincula, tudorovském kostele blízko popraviště, do něhož je vstup povolen pouze při prohlídkách s průvodcem. V Queen‘s House na vzdálenější straně Toweru byli vězněni např. lady Jane Greyová či Rudolf Hess po jeho dodnes plně nevysvětleném seskoku padákem ve Skotsku r. 1941.

Trávník je také domovem dvou z osmi slavných towerských krkavců, kteří mají přistižena křídla, aby nemohli uletět - legenda praví, že pokud odtud uletí, Tower i celé království stihne zkáza. Tito ptáci jsou potomky krkavců, kteří se dříve slétávali k paláci, kam je lákaly zbytky z kuchyně, a jsou posledními z předlouhé linie krkavců chráněných královským dekretem již od dob vlády Karla II. Mají dokonce i svůj vlastní hřbitov v příkopu poblíž vstupu.

V hradbami obehnaných kasárnách Waterloo Barracks, které leží severně od White Toweru. jsou uloženy korunovační klenoty, z nichž většina pochází z doby po Commonwealthu (1649-1660), kdy byla roztavena velká část královských šperků. V dnešní době jsou prohlídky velmi letmé - návštěvníci projíždějí kolem klenotů na pojízdné plošině, jejíž rychlost jim dovoluje pohlížet na klenoty pouhých 28 vteřin. Všimněte si slavnostní královské koruny se 317 karátovým diamantem, safírem z prstenu, se kterým prý byl pohřben Eduard Vyznavač, a s řadou smaragdů, rubínů a perel. Je zde možno spatřit i tři největší opracované diamanty na světě, z nichž nejslavnější je Koh-i-Noor, jenž byl vsazen do koruny vyrobené v r. 1937 pro královnu matku a který je vystavován zvlášť poblíž východu. Bývá zde obyčejně přecpáno, proto je nejlépe vyrazit sem co nejdříve.

Tower

Lanthornská a wakefieldská věž při zdi nejvnitrnějšího nádvoří byly rekonstruovány tak, aby reprezentovaly hrad jako středověké sídlo Eduarda I., i když král zde bydlel pouze občasně. Několik plaket na Lanthorn Tower popisuje králův domácí i veřejný život, zatímco ve Wakefield Tower, druhé největší v Toweru, najdete dvě královy soukromé komnaty, kde stojí herci v dobových kostýmech připraveni odpovídat na vaše otázky. Tabule na zemi v reprezentačním přijímacím pokoji označuje místo, kde, jak se praví, byl Eduardem IV. během války růží při modlitbě zavražděn Jindřich VI. Světlo svíček a těžká vůně kadidla zde pomáhají vytvořit původní atmosféru.

Můžete se také projít podél východní části hradeb, která začíná u Salt Tower, kde si lze na stěnách přečíst nápisy vězňů. Broad Arrow Tower je zařízená stejně jako v době, kdy zde za rolnického povstání v r. 1381 nalezl útočiště sir Simon de Burley, vychovatel Richarda II., jenž byl později popraven na Tower Hill. V Martin Tower na druhém konci jsou nyní vystaveny vyřazené a odložené královské koruny bez drahokamů, nebo s jejich replikami. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Londýna.